Họp BCH Đảng ủy xã Đông Xuyên
Ngày 31/12/2020

Quy trình các bước bầu bổ sung BCH Đảng ủy

Media/203_DongXuyen/Images/202012/img-20201231-083228-20201231083306-e.jpg

Bầu bổ sung BCH Đảng ủy qua 5 bước 

Bước 1: Họp BTV 3/3 Đ/c nhất trí  100%

Bước 2: Họp BCH 11/11 Đ/c nhất trí 100%

Bước 3: Họp BTV  lần 2

Bước 4: Họp BCH mở rộng ( 26 Đ/c ) 26/26 Đ/c nhất trí giới thiệu 100% Đ/c Lương Thị Quỳnh 

Bước 5: Họp BCH Đảng ủy lần  2

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 156
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác