Chợ Đông Xuyên
Ngày 15/07/2020

Địa điểm: Tại Thôn Kênh Xuyên - Xã Đông Xuyên

Hoạt đông của chợ điễn ra từ 4h sáng kết thúc vào 11h30  với tất cả các mặt hàng

- Hoạt đông các phiên chợ: mùng1 -M5 -M11- M15 - M21 - M25

Media/203_DongXuyen/Images/19.jpg

 

Tin liên quan