Tuyên truyền
01/02/2021
Triển khai nhiệm vụ đột xuất và trong tâm trước và sau tết năm 2021
29/01/2021
Thành lập ban chỉ đạo và tổ chức thành lập tổ phản ứng nhanh
22/01/2021
Đoàn thanh niên vận động "Tết ấm no cho em"
22/01/2021
Hội tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
12/01/2021
Kỳ họp thứ mười một H ĐN D xã lần thứ mười một
12/01/2021
Các khâu cb cho kỳ họp HĐND Đã xã lần thứ 11
12/01/2021
Tiếp tục kẻ vẽ xây dựng công trình thanh niên chào mừng kỉ niệm 90năm thành lập Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh.
30/12/2020
UBMTTQ Huyện và UBND xã Đông Xuyên cùng các tổ chức chính trị tổ chức trao kinh phí làm nhà cho gia đình bà Lương Thị Rằm xã Đông Xuyên
19/12/2020
BCH đoàn xã Đông Xuyên phối hợp với BCH các xã cụm Khu Đông tổ chức thăm hỏi động viên gia đinh bạn dương có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị là trên 20 triệu đồng từ nguồn vận động (Đoàn các xã + đoàn xã Đông minh + Đội tình nguyện Đông tiền hải)
18/12/2020
1.Các UVBCH Hội chữ thập đỏ xã Đông Xuyên thực hiện theo kế hoạch 1141 của huyện tiền hải và kế hoạch 99 của hội CTĐ xã Đông Xuyên 2. Triển khai kế họch tổ chức đại hội CTĐ