Tin kinh tế
12/01/2021
Mô hình kinh tế của đoàn viên thanh niên tiêu biểu với mô hình VAC
30/12/2020
Nhà hàng tại Hà Nội về ký hợp đồng mua vịt biển Đông Xuyên
26/12/2020
HTC sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp năm 2021
18/12/2020
Hội chợ đặc sản vịt biển đại xuyên xã Đông Xuyên tại Quảng Ninh 2020
13/12/2020
Hợp tác xã chăn nuôi ký hợp đồng với chuỗi siêu thị nhà hàng ở bắc ninh
08/05/2020
Sáng ngày 8/5, UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về tình hình sản xuất, kinh doanh thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.