Khám tuyển nghĩa vụ quân sự xã Đông Xuyên
Ngày 10/12/2020

Khám tuyển nghĩa vụ quân sự xã đông xuyên tại trạm y tế xã Nam Trung -Tiền Hải.

Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209143752-20201210094146-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209150706-20201210094145-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209143902-20201210094145-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209150402-20201210094144-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209143915-20201210094144-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209150251-20201210094143-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209143830-20201210094142-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209143926-20201210094142-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209144141-20201210094141-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209144212-20201210094141-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209150245-20201210094140-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209144127-20201210094139-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209143756-20201210094139-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209143807-20201210094138-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209143754-20201210094138-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209144100-20201210094136-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209144119-20201210094136-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209144109-20201210094135-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209135657-20201210094134-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209144050-20201210094134-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209144006-20201210094133-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209143942-20201210094133-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209151104-20201210094132-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209143750-20201210094132-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209144032-20201210094131-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209143955-20201210094131-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209150707-20201210094130-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209144018-20201210094128-e.jpg
Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209144042-20201210094128-e.jpg

BÀI TUYÊN TRUYỀN CỦA BCH ĐOÀN THANH NIÊN XÃ ĐÔNG XUYÊN TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG CÁC ĐỒNG CHÍ ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ VÀ TIẾP TỤC LÊN KHÁM TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2020

Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209135657-20201210094134-e.jpg

Kính thưa toàn thể nhân dân. Thưa các đồng chí cán bộ đoàn viên thanh niên thân mến Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, thanh niên xã Đông Xuyên luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Từ đó, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng để phục vụ Tổ quốc và Nhân dân. Ngày nay, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, tuổi trẻ Đông Xuyên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. - Tại Điều 4 của Luật Nghĩa vụ quân sự có quy định như sau: 1. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. 2. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật này. 3. Công dân phục vụ trong lực lượng Cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. 4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình: a) Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực; b) Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên; c) Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị; d) Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế - quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định; đ) Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên. - Tại Điều 10 của Luật nghĩa vụ quân sự có quy định các hành vi bị nghiêm cấm 1. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự 2. Chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. 3. Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự       

Media/203_DongXuyen/Images/202012/img20201209143752-20201210094146-e.jpg

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 141
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác